لینک وب سایت و اینستاگرام دوستان شرکت کننده در چالش ۲۰۰ روز وبلاگ نویسی منظم به صورت زیر است:

۱-صبا مددی
آدرس وب سایت صبا مددی
آدرس اینستاگرام صبا مددی

۲-لیلا علی قلی زاده
آدرس وب سایت لیلا علی قلی زاده
آدرس اینستاگرام لیلا علی قلی زاده

۳-مائده معصوم‌زاده
آدرس وب سایت مائده معصوم‌زاده
آدرس اینستاگرام مائده معصوم‌زاده

۴-حمیده نوروزی
آدرس وب سایت حمیده نوروزی
آدرس اینستاگرام حمیده نوروزی

۵-فاطمه یکتا
آدرس وب سایت فاطمه یکتا
آدرس اینستاگرام فاطمه یکتا

۶-عارفه عقلی
آدرس وب سایت عارفه عقلی
آدرس اینستاگرام عارفه عقلی

۷-مریم نیکومنش 
آدرس وب سایت مریم نیکومنش 
آدرس اینستاگرام مریم نیکومنش 

۸-زهرا احمدی
آدرس وب سایت زهرا احمدی
آدرس اینستاگرام زهرا احمدی

۹-زهرا زمانلو
آدرس وب سایت زهرا زمانلو
آدرس اینستاگرام زهرا زمانلو

۱۰-سمیه اوسطی
آدرس وب سایت سمیه اوسطی
آدرس اینستاگرام سمیه اوسطی

۱۱-شهرزاد ممبینی
آدرس وب سایت شهرزاد ممبینی
آدرس اینستاگرام شهرزاد ممبینی

۱۲-نفیسه رضایی افضل
آدرس وب سایت نفیسه رضایی افضل
آدرس اینستاگرام نفیسه رضایی افضل

۱۳-دانیال مرادی
آدرس وب سایت دانیال مرادی
آدرس اینستاگرام دانیال مرادی

۱۴-مرضیه مومنی
آدرس وب سایت مرضیه مومنی
آدرس اینستاگرام مرضیه مومنی

۱۵-سمیه قیامی
آدرس وب سایت سمیه قیامی
آدرس اینستاگرام سمیه قیامی

۱۶-صدیقه بختیاری
آدرس وب سایت صدیقه بختیاری
آدرس اینستاگرام صدیقه بختیاری

۱۷-معصومه سورگی
آدرس وب سایت معصومه سورگی
آدرس اینستاگرام معصومه سورگی

۱۸-سارا اعتمادزاده
آدرس وب سایت سارا اعتمادزاده
آدرس اینستاگرام سارا اعتمادزاده

۱۹-ماه گل مرتضایی
آدرس وب سایت ماه گل مرتضایی
آدرس اینستاگرام ماه گل مرتضایی

۲۰-سیده نیالا موسوی زاده
آدرس وب سایت سیده نیالا موسوی زاده
آدرس اینستاگرام سیده نیالا موسوی زاده

۲۱-علی شنوایی
آدرس وب سایت علی شنوایی
آدرس اینستاگرام علی شنوایی

۲۲-عهدیه فزونی
آدرس وب سایت عهدیه فزونی
آدرس اینستاگرام عهدیه فزونی

۲۳-حمید جوادی
آدرس وب سایت حمید جوادی
آدرس اینستاگرام حمید جوادی

۲۴-عیسی مهدی پور
آدرس وب سایت عیسی مهدی پور
آدرس اینستاگرام عیسی مهدی پور

۲۵-نگار تهامی
آدرس وب سایت نگار تهامی
آدرس اینستاگرام نگار تهامی

۲۶-فیروزه خیرمند
آدرس وب سایت فیروزه خیرمند
آدرس اینستاگرام فیروزه خیرمند

۲۷-مریم حسنلو
آدرس وب سایت مریم حسنلو
آدرس اینستاگرام مریم حسنلو

۲۸-مرضیه نادم
آدرس وب سایت مرضیه نادم
آدرس اینستاگرام مرضیه نادم

۲۹-آسیه عباسیان
آدرس وب سایت آسیه عباسیان
آدرس اینستاگرام آسیه عباسیان

۳۰-کاوه کارگر
آدرس وب سایت کاوه کارگر
آدرس اینستاگرام کاوه کارگر

۳۱-مهتاب صادقی
آدرس وب سایت مهتاب صادقی
آدرس اینستاگرام مهتاب صادقی

۳۲-مجله زندگی
آدرس وب سایت مجله زندگی
آدرس اینستاگرام مجله زندگی

۳۳-دکتر زهرا ذاکر
آدرس وب سایت دکتر زهرا ذاکر
آدرس اینستاگرام دکتر زهرا ذاکر

۳۴-افرا مهرائی صدق
آدرس وب سایت افرا مهرائی صدق
آدرس اینستاگرام افرا مهرائی صدق

۳۵-مهدیس گوشه
آدرس وب سایت مهدیس گوشه
آدرس اینستاگرام مهدیس گوشه

 

این لیست به مرور به روز خواهد شد.

 

 

 

 

 

2 دیدگاه برای “شرکت کننده های چالش ۲۰۰ روز وبلاگ نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *